TIỂU S ĐẠI SỨ

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại

Cộng hòa Kazakhstan, kiêm nhiệm Georgia

 

Ngày sinh: 17/9/1966
Quê quán: Tỉnh Cao Bằng
Trình độ học vấn: Cử nhân về Quan hệ quốc tế
Ngoại ngữ:          Anh C, Pháp C, Nga C
Gia đình: Có chồng và 02 con

 

Từ 12/2018: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Kazakhstan, kiêm nhiệm Georgia

2015-2018: Đại sứ đặc mện toàn quyền Việt Nam tại Bungari

2014-2015: Phó Cục trưởng, Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao

2012-2014: Trưởng Ban, Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao

2011-2012: Phó Vụ trưởng Phụ trách Ban, Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao

2011: Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Ban, Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao

2010-2011: Chuyên viên Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao

2007-2010: Bí thư thứ Nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

2003-2007: Phó trưởng phòng, Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao

2002-2003: Chuyên viên Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao

1998-2001: Bí thư thứ Ba, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ

1994-1998: Chuyên viên Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao

1993-1994: Học Luật Châu Âu tại Trường Đại học Liège, Bỉ

1990-1993: Chuyên viên Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​